CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Jumaat, 21 November 2014

Mengkaji Variasi Genetik Pada Manusia dan TumbuhanTAJUK
-       Mengkaji Variasi Genetik Pada Manusia dan Tumbuhan


OBJEKTIF KAJIAN
-       Memerhati dan membuat analisis tenteng beberapa ciri variasi selanjar dan tidak selanjar pada organisma hidup


HIPOTESIS
1.    Variasi pada manusia
-          Tidak semua murid boleh menggulung lidah, dan tidak semua murid mempunyai jenis rambut, jenis cuping telinga, ketinggian dan berat badan dan kepintaran (ujian matematik) yang sama

2.    Variasi pada tumbuhan
-          Tidak semua tumbuhan dari spesis yang sama mempunyai bentuk hujung daun, tepi daun, bentuk pangkal daun, warna bunga, bilangan, bilangan bunga dan kelebatan daun yang sama.


ALAT RADAS DAN BAHAN
1.      Variasi pada manusia
-          Keputusan markah
-          Penimbang berat
-          Pengukur ketinggian

2.      Variasi pada tumbuhan
-       Kamera
-       Jadual

KAEDAH
1.    Variasi pada manusia
a.    Pemerhatian dijalankan keatas murid-murid Tahun 6 Amanah, SK. Umas-umas, Tawau.
b.    Pemerhatian keatas ciri-ciri variasi tidak selanjar iaitu menggulung lidah, telinga bercuping, dan lesung piping dijalankan
c.    Pemerhatian keatas ciri-ciri variasi selanjar iaitu ketinggian, berat badan, dan kepintaran (ujian matematik) juga dijalankan.
d.    Pemerhatian dan dapatan direkodkan dalam jadual yang disediakan.

2.    Variasi pada tumbuhan
a.    5 tumbuhan diambil dari 1 spesis tumbuhan sama iaitu dari spesis pokok bunga raya
b.    Pemerhatian keatas ciri-ciri variasi selanjar dijalankan iaitu tepi daun, bentuk pangkal daun dan hujung daun bagi bunga-bunya raya  tersebut.
c.    Pemerhatian juga dijalankan keatas ciri-ciri variasi tidak selanjar iaitu warna bunga, taburan bunga, kelebatan daun bagi bunga-bunga raya tersebut.
d.    Pemerhatian dijalankan dan direkodkanKEPUTUSAN
BIL
NAMA MURID
VARIASI SELANJAR
VARIASI TIDAK SELANJAR
Berat Badan
Tinggi
Kepintaran
(ujian matematik)
Mengulung Lidah
Telinga Bercuping
Lesung Pipi
25kg – 45kg
46kg- 60 kg
125 – 145 cm
146 – 160 cm
A
B
C
D
Ya
Tidak
Bercuping
Tidak bercuping
Ada
Tiada
1.
Asyidi Suriansyah
/

/

/
/
/


/
2.
Harnain Eka Jastika
/


/
/
/

/

/
3.
Hayatul Syira Minggu

/

/

/


/

/


/
4.
Jenny Jane Jepinus
/

/


/


/


/
/

5.
Juliana Adis
/

/


//
/


/
6.
Mohammad Nurmahathir Shah S.

/

/

//

/
/

7.
Mohd Riezamsyah Masri
/

/

//


/

/
8.
Muhammad Ainal Ahmad
/

//


/

/
/

9.
Muhammad Amirul Aliff Anuar
/

/

//

/


/
10.
Muhammad Azmi Rahim
/

/

/
/

/
/

11.
Muhammad Suhaimi Baharun
/

/


//
/


/
12.
Nor Anissa Roslan
/

//

/

/

/

13.
Nor Afifah Amin
/


/


/

/

/


/
14.
Noreizriena Jalil
/

//

/

/


/
15.
Norhafizah Ain Hamdan
/

/
/
/

/

/

16.
Nur Hanis Sajeeda Lokman
/


/


/

/


/

/
17.
Nurjannah Hassim
/

//

/

/


/
18
Nurzafirah Zawanah Ramle

/

/

//
/

/

19.
Rafazila Ramlee

/

//

/
/


/
20.
Shara Syukrina Aqilah Sharif
/


/


/

/

/


/
21.
Siti Norraimi Sibili
/


/
//


/

/
JUMLAH
17
4
11
9
6
6
7
2
12
9
13
8
7
14

Jadua. 2.1  Maklumat data muridNAMA BUNGA
VARIASI SELANJAR
VARIASI TIDAK SELANJAR
Hujung  Daun
Tepi daun
Pangkal Daun
Warna Bunga
Taburan Bunga
Kelebatan Daun
Tricolour Hibiscus


Malvaviscus Arbous Cav


Hybrid Double Red


Pink Hibiscus


Double Red Hibiscus


Jadual 2.2  Ciri-ciri spesis bunga raya

PERBINCANGAN

1.    Punca berlaku variasi dikalangan organisma dalam spesis yang sama dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran. Variasi yang disebabkan oleh faktor genetik boleh diwarisi manakala variasi yang disebabkan oleh faktor persekitaran tidak boleh diwarisi. Variasi genetik boleh dipengaruhi oleh meiosis iaitu melalui pindah silang. Selain itu juga melalui penggabungan rambang kromosan seperti yang terkandung dalam Hukum Mendel II. Pembiakan seks juga merupakan antara faktor variasi genetik iaitu melalui penggabungan gamet-gamet dan juga faktor mutasi gen yang dipengaruhi oleh tindakan kimia, radioaktif dan sebagainya.  Manakala variasi yang disebabkan oleh persekitaran pula, variasi  wujud hasil daripada interaksi sesuatu organisma terhadap persekitaran. Hal ini menjelaskan fenotip sesuatu organisma yang disebabkan oleh interaksi antara persekitaran dengan faktor genetik.

2.    Variasi selanjar merujuk kepada jenis perbezaan tidak jelas yang berasal daripada perubahan beransur-ansur diantara organisma daripada spesis yang sama. Beberapa contoh variasi selanjar seperti berat badan, ketinggian, warna kulit dan kepintaran (IQ). Variasi ini adalah disebabkan oleh dua faktor iaitu interaksi gen-gen (poligen) dan persekitaran atau saling tindakan antara kedua-duanya. Variasi ini menunjukkan perubahan beransur-ansur yang boleh diukur dan dikelaskan mengikut julat-julat atau bentuk perantaraan tertentu. Manakala variasi tidak selanjar pula merujuk kepada perbezaan-perbezaan jelas dan tetap diantara organisma-organisma dalam sesuatu populasi tanpa menghasilkan sebarang bentuk perantaraan. Variasi ini kekal sepanjang hayat dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan dikawal oleh satu atau sepasang gen sahaja. Contoh variasi tidak selanjar ialah cap ibu jari, lekapan cuping telinga, kumpulan darah dan kebolehan menggulung lidah.3.    Fenotip merupakan suatu ciri fizikal yang boleh dilihat seperti rupa, warna kulit dan lain-lain. Fenotip dipengaruhi oleh genotip dan faktor persekitaran. Genotip pula merupakan kandungan genetik didalam sesuatu organisma. Genotip tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan bergantung kepada perwarisan gen daripada induk-induk organisma. Fenotip sesuatu organisma boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan  boleh diperturunkan seperti melalui faktor cahaya matahari, nutrisi dan pendidikan. Kadar pendedahan sesuatu organisma terhadap cahaya matahari mampu menukar warna kulit organisma, manakala nutrisi pula ialah pengambilan nutrisi terhadap sesuatu organisma akan mempengaruhi kesihatan, perkembangan tubuh badan, kecergasan minda dan sebagainya. Fenotip yang dipengaruhi oleh persekitaran melalui pendidikan pula merupakan ilmu yang diserap dan dipraktikan akan mempengaruhi minda untuk cenderung kepada kepintaran.


4.    Jika salah seorang murid mempunyai telinga bercuping dan tidak dapat menggulung lidah, jangkaan fenotip dan genotip ibu bapa murid ialah :
a.    Sama ada ibu bapa tidak bercuping dan tidak boleh menggulung lidah
b.    Sama ada ibu bapa bercuping dan tidak boleh menggulung lidah
c.    Sama ada ibu bapa tidak bercuping dan boleh menggulung lidah
d.    Sama ada ibu bapa bercuping dan boleh menggulung lidah.KESIMPULAN DAN CADANGAN

            Kesimpulan melalui kajian variasi terhadap manusia ialah, ketinggian, berat badan dan kepintaran murid-murid adalah tergolong dalam variasi selanjar. Manakala kebolehan menggulung lidah, lesung pipi, dan jenis telinga murid digolongkan dalam variasi tidak selanjar. Bagi kajian  variasi terhadap tumbuhan pula, didapati bentuk hujung daun, bentuk daun dan bentuk pangkkal daun merupakan variasi selanjar, manakala warna bunga, taburan bunga dan kelebatan daun merupakan variasi tidak selanjar. Berikut merupakan contoh graf yang akan diperolehi jika maklumat dan data-data kajian disimpulan dalam variasi selanjar dan variasi tidak selanjar.

Cadangan di masa akan datang, pendedahan atau kaedah kajian ini amat sesuai dijalankan di sekolah bersama murid-murid. Tumbuhan-tumbuhan lain juga boleh digunakan seperti bunga kertas, bunga keladi dan bunga orkid. Bagi variasi terhadap organisma hidup lain juga selain manusia kajian boleh dijalankan terhadap kucing, katak dan sebagainya.
RUJUKAN

  Chang S.L et al.(2011). Buku Teks Sains Tingkatan 1. Shah Alam : Karangkraf Network Sdn.
Bhd

Che Ahamad D. et al.(2012). Buku Teks Sains Tingkatan 2. Kuching: E-Mal Distributors

Fatimah M. et al.(2012). Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI: TRB 3013 Pengantar Biologi.
Tanjung Malim : Universiti Perguruan Sultan Idris.

Gan W.Y, Manoharan S. Azmah R.(2011). Buku Teks Biologi Tingkatan 4. Petaling Jaya :
Bakaprep Sdn.Bhd

Tho L.H, Hasnah A.S..(2012). Buku Teks Sais Tingkatan 3. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd

Wong T.Z, Teh L.H, Hasimah A.(2012). Buku Teks Tingkatan 5. Johor Bahru : IMS Book
Trading Sdn. Bhd

Ricki Lewis.(1998). Life Third Editions. United States : McGraw-Hill Companies

0 ulasan: