CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Ahad, 6 Mei 2012

Peranan Guru Dalam Melaksanakan Dasar ‘Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris


KRB 3033: PENGANTAR BAHASA MELAYU


2.1       PENGENALAN

Dasar Pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa tahap dan perkembangan. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang maju tanpa mengambilkira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem pendidikan pada zaman penjajahan ini lebih mengekalkan tumpuan dan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal. Dalam tahun menuju kemerdekaan timbul kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang bertapa pentingnya sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah. Oleh itu langkah-langkah diambil bagi menggubal sistem pendidikan kebangsaan yang sesui untuk negara merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat sendiri.

Melihat kepada belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri setiap tahun, pastinya perbelanjaan untuk pendidikan menjadi keutamaan, dan  sering mendapat dana yang besar. Belanjawan bagi pendidikan sering menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan masyarakat. Yang menjadi persoalan hari ini, sistem pendidikan yang bagaimana yang harus dilaksanakan sebenarnya. Adakah sistem pendidikan yang ada pada hari ini, berjaya atau perlu dirombak secara besar-besaran? Seringkali kita mendengar betapa pelbagai pandangan diutarakan bagi memperbaiki dan memperhalusi sistem pendidikan negara. Namun, sehingga kini, usaha untuk merealisasikan pandangan-pandangan itu masih terlalu jauh apatah lagi untuk melihat hasilnya. Beberapa strategi digubal untuk mencapai matlamat dasar pendidikan yang antarnya ialah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.

Hubungan antara bahasa dengan sesuatu bangsa memang hal yang penting difahami dengan mendalam agar kewujudan bahasa itu tidak dinilai sekadar sebagai alat komunikasi semata-mata. Apabila bahasa dinilai daripada sudut yang sempit, iaitu sebagai alat komunikasi semata-mata, maka peranan bahasa sebagai roh atau jiwa sesuatu bangsa tidak difahami atau tidak dianggap penting, sehingga orang yang berkaitan dengan pandangan itu tidak menilai pentingnya bahasa milik bangsanya sebagai asas jati diri.


2.2       MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU MEMPERKASAKAN BAHASA   
            INGGERIS

Sejak tahun 2003, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan polisi penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik pada hampir semua peringkat persekolahan sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Pada 25 Januari 2010, satu pekeliling ikhtisas Bil.2/2010 telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin Bin Haji Mohd. Dom mengenai perlaksanaan dasar ‘Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). Antara kandungan surat pekeliling tersebut ialah memansuhkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di sekolah-sekolah dan menggantikan dengan dasar MBMMBI.

Pada 5 Ogos 2009, Mesyuarat Jemaah Menteri Jemaah Menteri telah memutuskan supaya dasa MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010 setelah mesyuarat memansuhkan PPSMI pada 8 Julai 2009. Selain itu juga penegasan diberikan dalam penyediaan soalan-soalan peperiksaan awam dari segi penggunaan bahasa pengantar yakni bahasa Melayu dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dari dasar PPSMI ke dasar MBMMBI diberikan secara terperinci.

Menurut kamus dewan edisi ketiga, martabat boleh didefinisikan sebagai kedudukan pada mata masyarakat manakala memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu bermartabat. Kukuh pula menurut kamus dewan ialah teguh (pendirian dan lain-lain) tidak mudah berubah atau berganjak (pendirian dan lain-lain). Manakala memperkukuh boleh ditakrifkan sebagai menjadikan lebih kukuh. ‘Martabat bahasa’ bererti taraf bahasa itu sebagai alat kemajuan bangsa dan negara, iaitu setakat manakah bahasa itu digunakan, bukan sahaja oleh pengguna aslinya, tetapi juga oleh orang lain yang mempunyai bahasa asli (bahasa ibunda’nya) sendiri sebagai alat untuk memajukan dirinya, masyarakat dan negaranya dalam bidang-bidang yang disebut (Sibayan Bonifacio, 1988). Menurut teori atau konsep perancangan bahasa atau ‘language planning’, martabat bahasa atau istilah yang lebih kerap digunakan, ‘taraf bahasa atau language status dapat dirancang melalui pelbagai cara. Cara yang paling biasa digunakan ialah melalui dasar bahasa. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai dasar bahasa.


2.2.1    MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu di Malaysia memiliki sejarahnya yang tersendiri. Ia telah tebukti mampu menjadi bahasa lingua-franca pada masa silam dan berkeupayaan menjadi bahasa ilmu, Sains dan Teknologi pada masa kini dan masa hadapan. Sejak Penyata Razak dan Rahman Talib dirumuskan sehingga ke Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996, ia menjadi wadah penting dalam memperkasa ilmu dan pendidikan dan melahirkan ribuan ahli ekonomi, undang-undang dan para saintis yang menyumbang kearah kemajuan dan pembangunan negara (Prof. Dato’ Dr. Sidek Baba, UIA).

Bahasa Melayu berasa di persimpangan jalan. Dari segi sejarahnya, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan selepas negara mencapai kemerdekaan dan berkerajaan sendiri. Sebelum merdeka, Malaysa yang ditadbir oleh British menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama tetapi setelah mencapai kemerdekaan, maruah bangsa perlu dipelihara dan bangsa yang bermaruah mesti mempunyai bahasa kebangsaan sendiri. Oleh sebab itu Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman menyatakan (Abdullah Hassan, 1997):

“kita berhak menghendaki bahasa kita sendiri. Apabila kita mempunyai bahasa kebangsaan sendiri, kita akan bersatu dan mempunyai watak sendiri. Untuk kepentingan kebangsaan, bahasa penjajah perlu digantikan dengan sebuah bahasa peribumi.
                       

Memartabatkan bahasa Melayu meletakkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti termaktub dalam Perkara 152, Perlembangaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar
Utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Memetik rangkap puisi yang ditulis oleh Nawawee Mohammad dalam majalah pelita bahasa keluaran Ogos 2009,

                                    Bahasa itu umpama jenama,
                                    memaruahkan siapa bangsanya.
                                    Mahal harta mahal lagi bahasa,
                                    tiada nilai membayar harganya.


                                    Sesiapa pun walau apa-apa bangsa,
                                    di sudut mana menghuni dunia,
                                    bahawasanya tetap umpama tunjang,
                                    memartabatkan maruah dan kebangsaan.

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, memartabatkan bahasa Melayu bertujuan memastikan semua murid dapat berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain dalam satu bahasa yang akan mewujdkan perpaduan dan muhibbah dikalangan rakyat pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia (Utusan Malaysia).


2.2.2    MEMPERKASAKAN BAHASA INGGERIS

Memperkasakan bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa. Tujuan utama memperkasa bahasa Inggeris adalah kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing diperingkat nasional dan global.

Sebagai bahasa kedua, bahasa Inggeris adalah satu mata pelajaran wajib diperingkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Walau bagaimanapun, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris secara formal diserapkan dalam sukatan pelajaran seawall pendidikan prasekolah. Perkembangan pesat negara kea rah negara maju berlandaskan teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan bahasa Inggeris sangat releven sekirangan kita ingin bersaing di pentas global (Julaihi Bujang,2010)

Dengan kualiti guru yang terlatih, kurikulum yang terkini, makmal bahasa yang bermutu, kaedah penyampaian yang berkesan, pengenalan subjek English Literature, ia boleh meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Disamping melakukan penambahbaikan secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris, disertai dengan komitmen para guru untuk menggunakan kaedah terbaik dalam usaha memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, Kerajaan menaruh keyakinan bahawa penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar kita akan meningkat. Untuk mencapai matlamat ini, warga pendidik perlu melakukan lonjakan berganda untuk menterjemahkan dasar dan strategi pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris dalam bentuk pelaksanaan yang berkesan. Kita sesungguhnya tidak mempunyai banyak masa untuk mencapai matlamat penting ini. Keupayaan negara untuk melahirkan modal insan yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan kompeten terletak di bahu warga pendidik. Pemantapan penguasaan bahasa Inggeris perlu bergerak seiring dengan pengukuhan penguasaan bahasa Malaysia.


2.3       PERANAN GURU MENJAYAKAN DASAR MBMMBI

Setiap orang guru bukan sahaja berperanan sebagai pendidik tetapi juga sebagai pembimbing dan pembentuk peribadi yang luhur dan unggul. Guru bukan sahaja perlu menyampaikan ilmu tetapi juga mendidik pelajar supaya mempunyai peribadi yang mulia disamping menjadi penasihat dan pembimbing pelajar mengenai hal-hal bersangkutan dengan sahsiah, nilai budaya dan nilai murni. Cabaran sentiasa ada, perlu dihadapi dan ditangani. Semua permasalahan tidak akan selesai tanpa diri sendiri yang mengatasinya. Ibarat kata pepatah, ‘pendayung tidak dikayuh, masakan perahu akan sampai ke seberang’. Ibarat itu amat sinonim untuk meyelesaikan segala permasalahan baik di sekolah mahupun di rumah ( Sakinah Salleh, Sept. 2010 )

Warga pendidik perlu menghayati elemen penting dalam menjana pertumbuhan pelajar iaitu membudayakan kreativiti dan inovasi dalam kalangan guru serta pelajar. Kita wajar memberi fokus pada cabaran memartabatkan bahasa Melayu di sekolah kerana tugas mendaulatkan bahasa Melayu bermula di institusi pendidikan khususnya di sekolah. Tugas mendidik pelajar di sekolah rendah dan  sekolah menengah terletak dibahu golongan pendidik. Oleh itu peranan guru di sekolah perlu berdepan dengan pelbagai cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu memperkukuhkan Bahasa Inggeris. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan setiap dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris.


2.3.1    DI SEKOLAH

Dalam pengajaran bahasa, terutamanya Bahasa Melayu, perkembangan kognitif kanak-kanak peringkat prasekolah adalah sangat penting. Guru-guru yang berpengalaman seharusnya mengetahui dan memahami tingkat kemahiran bahasa setiap kanak-kanak yang diajar kerana peranan guru sangat penting dalam meningkatkan kemahiran berbahasa melalui pertuturan. Seperti mana yang terkandung dalam strategi kementerian pendidikan iaitu pengukuhan asas berbahasa pradengar, prabunyi, pembaca dan pratulis dalam modul pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan elemen menyeronokkan dalam seni bahasa. Oleh itu pengajaran bahasa mestilah merentas kurikulum dan dilaksanakan dengan penuh berhemah dan berhikmah.

Kelemahan dalam penggunaan bahasa Melayu sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah bukan sahaja dalam mata pelajaran bahasa Melayu tetapi juga mata pelajaran lain seperti Sains, Kajian tempatan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kelemahan yang dikenalpasti ialah aspek fonologi berkaitan dengan penyebutan, seperti penggunaan dialek, manakala morfologi pula mempunyai kaitan dengan penggunaan kosa kata, seperti penggunaan kata yang tidak tepat atau dialek. Sintaksis pula berkaitan dengan penyusunan dan kata dan membina ayat seperti pengaruh dialek dan struktur bahasa lain dalam ayat. Dalam erti kata lain pelajar dan guru mengalami masalah dalam menggunakan bahasa Melayu baku sepenuhnya.

Kesannya pelajar tidak dapat model guru bahasa yang baik kerana pengaruh dialek, dan bahasa tidak rasmi yang terbawa-bawa semasa menyampaikan pengajaran. Selain itu, jika perkara ini berlarutan, ia boleh menyebabkan murid sukar menterjemah dan membina ayat yang sesuai mengikut kehendak soalan dalam peperiksaan awam. Guru sering mencampur adukkan penggunaan bahasa Inggeris dan penggunaan bahasa Melayu. Pelajar akan keliru dengan situasi ini, lebih-lebih lagi diperingkat sekolah rendah. Peranan guru dalam menggunakan bahasa dan laras bahasa yang betul dan sesuai adalah menjadi tanggungjawab guru. Peranan penting yang perlu diketahui oleh setiap guru juga adalah menguasai cara dan gaya pembelajaran pelajarnya. Cara dan gaya pembelajaran pelajar ketika belajar Bahasa Melayu juga banyak mempengaruhi minat dan kesediaan pelajar belajar. Setiap guru Bahasa Melayu perlu mengetahui dan memahami bahawa setiap pelajar di dalam kelas adalah pelbagai dan mempunyai cara dan gaya belajar yang berbagai-bagai.

Kem Membaca 1 Malaysia merupakan antara program yang dirancang oleh kementerian dalam memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris. Antara pengisian program ini ialah program ‘Read’ 2011 yang serentak dilancarkan diseluruh negara pada 2 November 2011. Objektif program ini ialah memupuk dan menyemai dalam diri setiap pelajar cintakan buku.

Peranan utama yang perlu dikuasai oleh guru-guru dalam dasar ini adalah pengetahuan terhadap isi kandungan setiap subjek yang diajar. Guru-guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam abad ke-21 perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang baik. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan Bahasa Inggeris sewajar diketahui oleh setiap guru. Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan yang perlu difokuskan ialah kesediaan guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang isi kandungan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya. Penguasaan ilmu, iaitu setiap guru perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi bagi subjek yang mereka ajar. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu subjek yang diajar, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Tahap keberkesanan pengajaran guru banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan subjek yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis.

            Selain itu setiap guru juga memerlukan pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris berkenaan. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini, terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa. Pengetahuan sintaktik, iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat dibina. Hal ini bermakna setiap guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar.

Setiap guru perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi bagi subjek yang mereka ajar. Pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru berkenaan. Hal ini bermakna tanpa menguasai ilmu subjek yang diajar, boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Tahap keberkesanan pengajaran guru banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. Pengetahuan isi kandungan subjek yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian, mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis.


2.3.2    DI LUAR SEKOLAH

Peranan guru dalam ‘Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris” bukan hanya di sekolah, tetapi juga menjadi tanggungjawab guru membimbing pelajar untuk mencapai dasar ini di luar sekolah. Antara aktiviti yang boleh digunakan di luar sekolah ialah penganjuran pertandingan forum dan bahas sama ada forum bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Aktiviti ini bukan sahaja boleh dijalankan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran yakni aktiviti ko-kurikulum, tetapi juga boleh dianjurkan peringkat zon, daerah ataupun peringkat negeri. Kefasihan berbahasa pelajar-pelajar tidak hanya dipupuk dan dicungkil melalui pengajaran dan pembelajaran nahu secara formal di sekolah tetapi juga melalui kegiatan tidak formal di luar sekolah

Pendekatan didik libur iaitu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah. Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, membaca, menulis, tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan aktiviti penerokaan, pencarian maklumat, pelaporan dan penghasilan produk. Manakala dari aspek pengajaran bahasa Inggeris Modul Langguage Arts diperkenalkan yang memberi  penekanan tentang aspresiasi bahasa melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan penyediaan bahan batu mengajar. Pendekatan didik libur ini bukan sahaja boleh dijalankan diwaktu persekolahan malah di luar waktu sesi pengajaran dan pembelajaran agar minat dan penglibatan murid sentiasa dipupuk setiap masa.

Di samping itu juga seseorang guru perlu mengetahui tentang ciri-ciri setiap pelajarnya. Guru yang baik ialah seorang guru yang bukan sahaja mempunyai kepelbagaian kemahiran mengajar, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap setiap anak pelajar yang di dalam kelas yang diajarnya. Pengetahuan berkaitan ciri pelajar adalah amat diperlukan untuk membantu guru memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan setiap ciri pelajarnya (Zamri 2011, Wood 2002). Pengetahuan guru tentang ciri pelajarnya boleh menjadikan pengajaran guru menyeronokkan dan meninggalkan kesan positif dalam diri pelajar berkenaan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pengetahuan guru tentang pelajar-pelajarnya dilihat dari aspek maklumat umum tentang pelajar berkenaan: Hal ini bermaksud setiap guru bukan fungsinya untuk mengajar sahaja, tetapi juga mengambil berat akan hal-hal berkaitan dengan pelajar yang diasuhnya. Mengambil berat ini amat penting jika guru berkenaan menjadi guru kelas pada setiap pelajar tersebut.
                 
                Kemampuan pelajar mempelajari setiap subjek yang diajar terutamanya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris juga ada kaitan dengannya dengan tahap sosioemosi pelajar. Dalam hal ini, guru-guru perlu kreatif dalam merancang aktiviti di dalam dan luar sekolah. Guru juga perlu mengambil kira bahawa tahap sosioemosi pelajar boleh mempengaruhi sesi pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhannya.


2.3.3    DIKALANGAN MASYARAKAT

Setiap warga pendidik perlu memahami bahawa tanggungjawab atau tugas yang dipikul adalah berat. Oleh itu, mereka harus mewujudkan permuafakatan dengan masyarakat. Permuafakatan boleh diwujudkan dalam pelbagai bentuk supaya tiada halangan boleh membantutkan mereka menjalankan tugas seharian sebagai pendidik. Oleh itu setiap warga pendidik perlu menyediakan diri dan minda mereka untuk bekerja dalam satu pasukan bukannya bergerak secara individu.

Dalam hal ini pentadbir dan pendidik perlu menggunakan sumber yang ada di sekeliling untuk memartabatkan pendidikan. Sebagai seorang guru yang berusaha membentuk anak didiknya menjadi modal insan yang diinginkan, guru perlu sentiasa berkomunikasi dan berkolaborasi sama ada dengan ibubapa atay  masyarakat setempat untuk mengetahui apa pendekatan yang sesuai yang boleh membantu mereka melaksanakan dasar-dasar pendidikan antaranya dasar MBMMBI.

 
2 .3.4   RAKAN SEJAWAT

Dalam melaksanakan dasar MBMMBI dikalangan rakan sejawat  guru, pelbagai jenis karya sastera bahasa Melayu dan bahasa Inggeris boleh dihasilkan sebagai bahan pembelajaran. Karya-karya ini boleh digunapakai sebagai bahan pembelajaran pelajar  semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Wellek dan Warrem (1988:20-21) menyatakan, bahasa sebagai alat penyampaian sastera mempunyai nilai yang tersendiri berbanding dengan bahasa saintifik dan ucapan sehari-hari. Oleh peranan guru untuk sentiasa menghasilkan bahan-bahan pengajaran yang boleh digunakan bersama-sama untuk kemajuan sekolah khususnya dan pendidikan amnya.

                Peranan guru seterusnya dalam menjayakan dasar tersebut adalah setiap guru harus mempunyai pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Dalam konteks pendidikan, setiap guru sewajarnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar/pedagogi terkini yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar subjek yang diajar dalam kelas. Dalam pengajaran, seharusnya pelajar merasai dan dapat memahami bahawa guru mereka seharusnya lebih mahir dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Hal ini boleh dilihat antara lain melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan. Setiap panitia guru harus bekerjasama dalam meningkatkan pengetahuan pedagogi yang bersesuaian di sekolah masing-masing.
                 Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian, guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. Misalnya sewaktu mengajar, guru perlu menggunakan pendekatan daripada mudah kepada yang lebih sukar, atau daripada konkrit kepada abstrak. Hal ini kerana otak manusia berkembang secara berperingkat-peringkat. Oleh itu, adalah penting memperkenalkan perkara yang mudah-mudah kepada kanak-kanak terlebih dahulu sebelum mengajarkan konsep-konsep yang abstrak.

Antara peranan lain yang boleh dilakukan oleh rakan sejawat ialah pencerapan. Aspek pencerapan  ini sangat penting dalam memantapkan kemahiran pedagogi seorang guru. Guru-guru boleh sering bertukar peranan contohnya ketua panitia yang mencerap rakan guru opsyennya ataupun pihak pentadbir contohnya guru besar dan penolong kanan yang akan mencerap guru dibawah seliaan dan jagaan mereka. Peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam penggunaan bahasa Inggeris mahupun bahasa Melayu yang berkesan adalah sangat penting bagi menjamin kebolehpasaran murid di masa akan datang

 
2.3.5    PROFESION KEGURUAN

Peranan guru itu seterusnya adalah mempunyai pengetahuan kurikulum. Pengetahuan kurikulum bermaksud guru-guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris perlu memahami, mengetahui dan menguasai bagaimana kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris itu dibina dan direka bentuk menjadi satu kurikulum yang sesuai untuk tahap kognitif pelajar. Antara elemen dalam pengetahuan kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris itu ialah kesinambungan kurikulum: Hal ini bermaksud setiap kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang dibina perlu saling berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris menengah rendah ada kesinambungan dengan kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris menengah atas. Tajuk tatabahasa misalnya, jika di peringkat sekolah rendah, penekanannya diberikan kepada tatabahasa yang mudah, pembinaan ayat-ayat yang mudah, maka sebaliknya di peringkat menengah rendah dan atas, sudah pasti tatabahasa yang digunakan jauh lebih sukar berbanding tatabahasa pelajar sekolah rendah. Begitu juga dengan pembinaan ayat dan sebagainya. Hal ini penting diketahui dan dikuasai setiap guru agar pelaksanaan kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang dibuat dapat disesuaikan dengan keperluan dan tuntutan semasa seperti keperluan kemahiran abad ke-21.

Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan masa kini banyak mencabar keupayaan dan kebolehan guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk mengajar dengan baik dan berkesan. Keadaan ini ditambah pula dengan kepelbagaian yang wujud dalam kalangan pelajarnya. Oleh itu, guru-guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris perlu bersedia dan lebih terkehadapan dalam banyak perkara agar proses pengajarannya menjadi lebih menarik dan menyeronokkan pelajar.

Guru perlu mempertingkatkan lagi penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar semasa proses pengajaran dan pembelajaran selain mengikuti latihan pedagogi bahasa walaupun bukan bidang mereka. Ia juga boleh dilakukan dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan sahaja untuk tujuan urusan rasmi tetapi juga aktiviti seharian. Penguatkuasaan boleh dilakukan di sekolah berkenaan penggunaan dialek. Guru juga perlu sentiasa mengambil berat dalam peraturan berbahasa Melayu seperti kesalahan penggunaan ejaan, kata majmuk dan sebagainya. Guru-guru digalakkan menghadiri kursus profesionlisme yang memberikan pendedahan tentang perkembangan terkini ilmu pedagogi dan juga perkembangan bahasa daripada pakar dar dalam dan luar negara.

Dunia pendidikan dan keguruan menuntut guru agar sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan baharu supaya profesion tersebut tidak tersisih daripada arus perdana. Tanggungjawab berat terpaksa dipikul oleh guru yang juga berhadapan dengan era perubahan yang mencabar dan memerlukan daya kepimpinan dan ketrampilan. Peranan guru sebagai pemangkin kepada pengajaran dan pembelajaran bekesan menuntut agar semua guru memperbaiki diri dan meningkatkan  kualiti melalui pelbagai kaedah antaranya ialah melalui kursus, bengkel, taklimat dan perkongsian ilmu dikalangan rakan guru. Pemantapan kaedah pedagogi merupakan antara latihan yang paling penting untuk semua guru tidak mengira peringkat umur dan pangkat. Setiap guru perlu menanamkan sikap terbuka dan sentiasa berusaha dalam memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris. Sikap ini harus disertakan dengan semangat yang tinggi agar setiap objektif yang ingin dicapai dalam dalam dasar ini terlaksana.
 
 
PENUTUP

Hasrat murni kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris tidak wajar dijadikan slogan kosong demi memenuhi tuntutan politik semasa dan kemudian dibiarkan mati tanpa kebuluran. Dasar ini penting dari segi pengukuhan jati diri dan identiti nasional dalam negara yang sedang membina gagasan idealnya.

Harus ada kecekalan dan tekad tinggi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, intelektual dan bahasa tamadun supaya ia mampu membentuk kemajuan Malaysia dalam acuan kita sendiri. Dalam masa yang sama harus dirancang dengan bersungguh-sungguh supaya proses pemerkasaan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran secara komprehensif dan bijaksana. Kalau ia berjaya kita memiliki dua kekuatan iaitu tidak meminggirkan bahasa Melayu dan dalam masa yang sama menguasai bahasa Inggeris dengan baik untuk respon kepada cabaran globalisasi kini (Sidek Baba, 2010)

Melihat ke hadapan, dasar “Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita. Kementerian Pelajaran pada ketika ini sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan dasar ini dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar yang akan terlibat dalam proses transisi pada tahun 2012 nanti. Warga pendidik perlu melakukan lonjakan berganda untuk menterjemahkan dasar dan strategi pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris dalam bentuk pelaksanaan yang berkesan. Kita sesungguhnya tidak mempunyai banyak masa untuk mencapai matlamat penting ini.BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan. (1987). Isu-isu Perancangan Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

Juliawati Ibrahim. (2006). Gaya pengajaran guru bahasa Daerah Hulu Langat: Satu kajian tinjauan. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

Kamus dewan. Edisi ketiga. (2002). Dewan bahasa dan pustaka. Kuala lumpur

Muhiddin Yusin.(2010). Ucap Utama Kolokium Kebangsaan Memartabatkan Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan : Memartabatkan Bahasa Melayu di Sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka. UMS Sabah

Pelita Bahasa (Ogos, 2009). Penterjemahan Mengembangkan Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan : Penerbit Dawana halaman 38, 55

Ong Sze Chong. (2008). Hubungan gaya pembelajaran dengan kecerdasan emosi dan pencapaian akademik mata pelajaran bahas adalam kalangan pelajar tingkatan 4. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

Sidek Baba. (2010) Kolokium Kebangsaan : Memartabatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Intelektual. Universiti Islam Antarabangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka. UMS Sabah

Suria Janib. Pelita Bahasa : Pustaka Bahasa : Cabaran Getir Guru. Jilid 19 Bilangan 11(November ,2007). Selangor

Wellek, Rene dan Austin Warren (1988). Teori Kesusasteraan. Terjemahan Wong seng Tong. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zamri Mahamod. (2004). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar cemerlang. Tesis Dr. Fal. Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris pelajar cemerlang. Bangi: Penerbit Fakulti Pendidikan, UKM.

0 ulasan: