CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Ahad, 4 Januari 2015

HEAURITIK ANALOGI DAN GAMBAR RAJAH JALUR


 
1.0         PENGENALAN
Dalam “International Dictionary of Educatian”, penyelesaian masalah adalah suatu istilah di dalam teori pembelajaran Gagne yang menunjukkan kemahiran intelek yang tertinggi kategorinya. Menurut Szetela dan Cynthia, 1992), dari sudut pendidikan matematik, penyelesaian masalah adalah proses menangani situasi baru, membina hubungan antara fakta, mengenal pasti matlamat dan mencuba semua strategi yang mungkin ke aras pencapaian matlamat (Hamzan dan Fatimah, 2007).
Secara umumnya dengan konsep yang lebih mudah kita menganggap penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses, kaedah, langkah atau cara yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), penyelesaian masalah adalah satu cubaan mencari atau satu cara yang sesuai dan berkesan dalam mencapai sesuatu matlamat. Azlena Zainal dan Munir Shuib (2004), pula menerangkan bahawa penyelesaian masalah adalah meliputi usaha-usaha mecari jalan atau strategi yang dapat menghasilkan matlamat yang belum ditemui. 
Pendekatan strategi heuristik membantu untuk menyempitkan lagi alternatif penyelesaian untuk mendapatkan hanya satu penyelesaian yang terbaik. Dalam situasi ini kita dikatakan menggunakan strategi heuristik apabila kita memilih salah satu sahaja daripada alternatif penyelesaian masalah bagi mengatasi masalah.

2.0         AKTIVITI PENGAJARAN

2.1         Tajuk 1: heuristik analogi
Cara analogi digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik yang mempunyai cara penyelesaian serupa dengan masalah matematik yang telah dipelajari dahulu. Semasa menyelesaikan masalah matematik yang baru itu, guru boleh menarik perhatian murid-murid tentang pengalaman lama yang sedia ada supaya mereka boleh menggunakan cara penyelesaian yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah baru.
AKTIVITI PENGAJARAN HEAURISTIK ANALOGI

Mata pelajaran            : Matematik
Bidang pelajaran         : Timbangan Berat
Objektif pembelajaran            : Memahami hubungan diantara unit dalam jisim
Hasil pembelajaran     : Diakhir proses pengajaran dan pembelajaran 
  murid-murid dapat
A.      Menguasai isi kandungan pelajaran
                                                                                      i.        Menyelesaikan masalah penukaran unit timbangan berat.

B.        Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
                                                                                    i.          Menghuraikan konsep menukar unit

C.   Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                                                                  i.            Murid mendengar dengan teliti
                                                                                 ii.            Melibatkan diri dalam aktiviti yang disediakan oleh guru
                                                                                iii.            Menerima pandangan rakan kumpulan dalam menjalankan aktiviti.

Konsep/prinsip/hukum/teori:
·         1 kg bersamaan denga 1000 g

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
·         Papan cerita, lembaran kerja kumpulan, lembaran kerja individu

Nilai :
·         Terapkan sifat kerjasama dan bantu membantu dalam kumpulan

Pengetahuan Sedia Ada :
ü  Murid-murid telah didedahkan dengan konsep menukar unit kilometer (km) kepada meter (m)
ü   Murid-murid juga telah belajar menukar dalam matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.


            Fasa Persediaan (Pemerhatian dan Analisis)
1.    Sebelum memulakan pengajaran, guru memberi salam kepada murid-murid dan bertanya khabar dan kesediaan murid untuk belajar
                            2.    Guru menunjukkan papan cerita kepada murid, murid mendengar cerita guru dengan teliti.
3.    Guru bersoal jawab dengan murid melalui papan cerita yang diberikan. Murid memberi respon kepada jawapan guru.
4.    Guru menyoal apakah unit penukaran yang digunakan dalam papan cerita yang ditunjukkan?
a.    Unit ukuran panjang melibatkan meter dan kilometer.
b.    1 kilometer (km) bersamaan 1000 meter (m)
5.    Guru memberi respon kepada jawapan murid            Fasa Imaginasi (Penjanaan Idea dan Sintesis Idea)
1.    Berdasarkan kepada papan cerita di atas, guru memberi lagi satu papan cerita yang berbeza.

2.    Guru menunjukkan papan cerita kepada murid, murid mendengar cerita guru dengan teliti.
3.    Guru bersoal jawab dengan murid melalui papan cerita yang diberikan. Murid memberi respon kepada jawapan guru.
4.    Guru menyoal apakah unit penukaran yang digunakan dalam papan cerita yang ditunjukkan?
a.    Unit timbangan dan berat melibatkan kilogram dan gram
b.    1 kilogram (kg)  bersamaan 1000 gram (g)
5.    Guru memberi respon kepada jawapan murid             Fasa Perkembangan (Penambahbaikan dan menilai)
1.    Guru menyediakan beberapa keping gambar yang berlainan berat.
2.    Guru membacakan arahan aktiviti kepada setiap kumpulan
3.    Setiap kumpulan dikehendaki mencari berat barang berdasarkan kepada kad berat yang diperlukan. Murid perlu mengaitkan penggunaan kemahiran lepas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
4.    Ketua kumpulan akan memastikan kumpulan mereka mempunyai nilai yang cukup. Mereka tidak dibenarkan menyimpan kad gambar yang lebih untuk memastikan kumpulan lain boleh melengkapkan bacaan mereka
5.    Kumpulan yang dapat menyiapkan 5 bacaan dengan tepat  dan pantas dikira pemenang.
BIL
BACAAN TIMBANGAN
KAD GAMBAR
BACAAN kg
1
100g


2
250g


3
540g


4
770g
770g ÷ 1000 = 0.77kg
5
1000g6.    Guru mengulas dan memberi peneguhan kepada pencapaian yang diberikan oleh murid

            Fasa Tindakan (Perlaksanaan Amalan Berterusan
1.      Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid
2.      Ketua kumpulan memantau hasil kerja rakan kumpulannya
3.      Guru dan murid membincangkan hasil kerja murid

Pentaksiran
1.    Pentaksiran berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.

BIL
BACAAN TIMBANGAN
KAD GAMBAR
BACAAN (kg)
1
100g2
250g
3
540g4
770g5
1000g


AKTIVITI PENGAJARAN HEAURISTIK GAMBAR RAJAH JALUR

2.2         Tajuk 2 : Heuristik Gambar Rajah Jalur
Heuristik gambar rajah jalur ialah cara yang digunakan untuk menyatakan maklumat-maklumat atau situasi soalan dengan gambarajah. Cara ini boleh menolong murid-murid melihat perkaitan di antara kuantiti yang diberi dengan lebih mudah dan jelas lagi.

Mata pelajaran            : Matematik
Bidang pelajaran         : Ukuran Panjang
Objektif pembelajaran            : Memahami hubungan diantara unit dalam ukuran panjang
Hasil pembelajaran     : Diakhir proses pengajaran dan pembelajaran 
  murid-murid dapat
B.      Menguasai isi kandungan pelajaran
                                                                                      i.        Menyelesaikan masalah melibatkan ukuran panjang

D.       Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
                                                                                    i.          Menghuraikan konsep menganggar

E.    Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                                                               iv.            Murid mendengar dengan teliti
                                                                                v.            Melibatkan diri dalam aktiviti yang disediakan oleh guru
                                                                               vi.            Menerima pandangan rakan kumpulan dalam menjalankan aktiviti.

Konsep/prinsip/hukum/teori:
·         Penyelesaian masalahBahan, peralatan dan bahan sumber:
·         Lembaran kerja, botol air, kamus, reben, papan cerita

Nilai :
·         Terapkan sifat kerjasama dan bantu membantu dalam kumpulan

Pengetahuan Sedia Ada :
ü  Murid-murid telah didedahkan dengan konsep menganggar
ü   Murid-murid juga telah belajar menukar dalam matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

Aktiviti Pengajaran
            Fasa Persediaan (Pemerhatian dan Analisis)
1.    Guru memberi salam kepada murid dan bertanya akan kesediaan murid sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran
2.    Guru meminta 6 orang murid untuk tampil ke hadapan. Guru 3 pasangan barang yang berbeza jenis
a.    Manakah yang lebih panjang daripada dan lebih pendek daripada
                                                                      
b.      Manakah yang lebih banyak daripada dan lebih sedikit daripada
         
b.    Manakah yang lebih berat daripada dan  lebih ringan daripada


3.    Guru memberi respon kepada jawapan murid dan membantu murid membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada.

                        Fasa Imaginasi (Penjanaan Idea dan Sintesis Idea)
1.    uru menunjukkan papan cerita kepada murid tentang penyelesaian masalah matematik melibatkan ukuran panjang.
2.    Murid mendengar cerita guru dengan teliti.
3.    Guru bersoal jawab dengan murid melalui papan cerita yang diberikan. Murid memberi respon kepada jawapan guru.
a.    Apa maklumat yang diberi?
-       Ganti kan dengan jalur kuning
b.    Apa maklumat yang dicari?
-       Gantikan dengan jalur merah
c.    Apa operasi yang sesuai?

4.    Guru membimbing murid menggunakan gambarajah jalur untuk memahami penyelesaian masalah matematik melibatkan ukuran panjang.
5.    Guru menjelaskan beberapa isi kandungna pelajaran yang perlu difahami oleh murid.


            Fasa Perkembangan (Penambahbaikan dan menilai)
1.    Guru mengedarkan bahan kepada kumpulan iaitu kertas berwarna, lembaran dan gam.
2.    Guru membacakan arahan aktiviti kepada semua murid.
3.    Setiap kumpulan dikehendaki menggunting kertas berwarna berdasarkan kehendak soalan pada lembaran kerja.
4.    Murid juga dikehendaki menmbuat bentuk lazim bagi menyemak jawapan mereka
SOALAN
GAMBARAJAH JALUR
PENYELESAIAN5.    Murid menjalankan aktiviti berdasarkan kehendak guru.
6.    Guru membimbing murid menjalankan aktiviti kumpulan
7.    Murid dan guru menyemak jawapan kumpulan dan memberikan peneguhan

            Fasa Tindakan (Perlaksanaan Amalan Berterusan)
4.      Guru menjawap soalan latihan yang terdapat pada buku kerja Matematik Sasbadi
5.      Ketua kumpulan memantau hasil kerja rakan kumpulannya
6.      Guru dan murid membincangkan hasil kerja murid


            Pentaksiran
2.    Pentaksiran berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.


LEMBARAN KERJA KUMPULAN
SOALAN
GAMBARAJAH JALUR
PENYELESAIAN
Jalan Umas ialah 560 m  Jalan Brantian ialah 425 m lebih panjang daripada Jalan Umas. Berapakah jumlah jalan-jalan ini?

Hamidah mempunyai reben berukuran 360 cm. Dia memotong reben  ini kepada 4 bahagian yang sama rata. Berapakah panjang setiap reben

Jarak diantara Pekan Tawau dan Pekan Kunak ialah 87m. Jika Amir berulang alik sebanyak 3 kali sehari, berapakah jarak yang dilaluinya?

Aminah mempunyai ukur lilit pingang 48 cm, manakala Azni ialah 32 cm. Berapakah beza  ukur lilit pinggang mereka?