CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Rabu, 19 Jun 2013

PENGAJARAN MENGGUNAKAN BAHAN KONKRITAKTIVITI 1 – BAHAN KONKRIT1.    TEMA      :
Dalam perlaksanaan aktiviti 1, tema atau bidang yang ingin disampaikan adalah tajuk Sukatan dan Geometri untuk Tahun 2 bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Tajuk ini merupakan antara tajuk yang akan diajar di Tahun 2 bagi memperkenalkan dan menjelaskan Asas Bentuk dan Ruang kepada murid-murid diperingkat sekolah rendah.


2.    TAJUK    :
Dalam tema dan bidang Sukatan dan Geometri ini, antara tajuk yang akan diperkenalkan kepada murid-murid ialah tajuk Ruang. Tajuk Ruang ini juga meliputi pengajaran bentuk-bentuk bagi dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D). Namun untuk aktiviti 1 ini, murid akan dibimbing untuk mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D).


3.    HASIL PEMBELAJARAN         :

3.1.  Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

a)    Menguasai isi kandungan pelajaran
-     Menyatakan bentuk-bentuk tiga dimensi (3D)
-     Menyatakan ciri-ciri bentuk-bentuk tiga dimensi (3D)

b)    Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
-          Menyatakan benda  yang  mempunyai persamaan dengan bentuk tiga dimensi.
-          Menghubungkait fungsi bentuk 3D dalam kehidupan sehari-hari

c)    Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
-          Bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan
-          Melibatkan diri dalam aktiviti bersoal jawab
-          Seronok melakukan aktiviti


4.    LANGKAH-LANGKAH : ( +  40 minit )

Aktiviti bagi tajuk ruang dengan kemahiran mengenal bentuk-bentuk 3D ini diadakan di dalam kelas murid Tahun 2  Amanah. Murid yang terlibat adalah seramai 24 orang yang terdiri daripada 11  orang lelaki dan 13 orang perempuan.

a)    Fasa Persediaan, (pemerhatian dan analisis)

   


Guru telah menyediakan pelbagai bentuk 3D dan disusun kemas di atas meja dihadapan kelas.

*      Murid  diagihkan kepada beberapa kumpulan matematik yang terdiri daripada 4 orang murid dan mempunyai peranan masing-masing iaitu guru kecil, pencatat, pelari dan pengulas.
*      Guru akan memanggil secara rawak seorang ahli dari setiap kumpulan untuk menamakan bentuk 3D yang telah disediakan oleh guru.
*      Murid menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.
*      Guru menjelaskan kepada murid tajuk yang dipelajari pada hari tersebut.

b)    Fasa Imaginasi, (Penjanaan Idea)

*      Guru mengaitakan bentuk yang dipelajari dengan bentuk yang terdapat dengan persekitaran murid.


*      Guru menyediakan 6 bongkah  berbentuk  3D.  Wakil setiap kumpulan iaitu pelari diminta untuk tampil ke hadapan untuk mengambil setiap  bentuk 3D yang disediakan.

*      Guru meminta murid untuk berbincang sifat-sifat bentuk 3D yang ada pada kumpulan mereka. Guru juga mengedarkan papan kumpulan untuk menulis jawapan yang mereka perolehi. Guru meminta pencatat dari setiap kumpulan untuk mencatatkan dapatan yang mereka perolehi
*      Setelah perbincangan selesai bagi setiap kumpulan, guru meminta pengulas setiap kumpulan untuk menyatakan permukaan yang terdapat pada setiap bentuk 3D yang diberikan. Guru juga menyoal mengenai permukaan rata dan permukaan melengkung.
*      Guru bersoal jawab dengan murid hasil dapatan melalui perbincangan mereka mengenai sifat-sifat bentuk 3D yang disediakan.


c)    Fasa Perkembangan, (Penambahbaikan, dan menilai)

*      Guru menyusun bongkah berbentuk 3D dihadapan kawasan yang berlainan di dalam kelas. Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan setiap ciri yang diwakili bagi setiap bentuk 3D yang ada.
*      Murid juga diminta untuk melukis bentangan bentuk 3D tersebut atas kertas  yang disediakan.
*      Setelah setiap bentuk telah dilukis bentangannya. Guru akan meminta setiap guru kecil untuk menceritakan secara ringkas tentang salah satu bentuk yang mereka perolehi.

*      Guru akan memberi respon hasil jawapan murid. Disamping itu juga murid-murid dari kumpulan lain akan menyemak jawapan yang mereka perolehi.


d)    Fasa Tindakan, (Perlaksanaan, Amalan Berterusan)

*      Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap orang murid.
*      Guru meminta guru kecil untuk membantu rakan-rakan murid yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan.
*      Guru berbincang dengan murid jawapan lembaran kerja.
*      Guru menutup sesi pengajaran dengan menyoal murid. Guru menunjukkan beberapa keeping gambar dan meminta murid meneka bentuk bongkah tersebut.

0 ulasan: